دکل مخابراتی روستای دشتی برق دار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری مهندس مجید فرهزاد مدیر عامل این شرکت ؛ در نشست بررسی مشکلات آنتن دهی تلفن همراه واینترنت در روستای دشتی شهرستان سامان از برق دار نمودن دکل مخابراتی این روستا از طریق واگذاری برق موقت تا زمان خرید برق دائم جهت این تاسیسات ، […]

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری مهندس مجید فرهزاد مدیر عامل این شرکت ؛ در نشست بررسی مشکلات آنتن دهی تلفن همراه واینترنت در روستای دشتی شهرستان سامان از برق دار نمودن دکل مخابراتی این روستا از طریق واگذاری برق موقت تا زمان خرید برق دائم جهت این تاسیسات ، خبر داد.

ایشان در تشریح این خبر گفت : با توجه به اینکه جهت واگذاری برق دائم به این سایت مخابراتی ۴۰۰۰میلیون ریال اعتبار لازم است ، جهت رفاه حال مردم این منطقه ، تازمان تامین اعتبار این پروژه از سوی شرکت مخابرات واگذاری انشعاب برق موقت از سوی شرکت توزیع برق استان با اعمال ۷۰ درصد تخفیف در هزینه ها  انجام خواهد شد تا مشکل موجود در آنتن دهی تلفن همراه واینترنت  مرتفع گردد.