دو گواهینامه ایمنی آب در سامانه های تامین آب آشامیدنی قائمشهرمورد پذیرش قرار گرفت

گواهینامه ایمنی آب در سامانه تامین آب آشامیدنی شهر قائمشهر و مجتمع روستایی مهدی آباد- افراکتی این شهرستان با کسب ۸۳ امتیاز مورد پذیرش قرار گرفته است.

به گزارش برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب مازندران؛ در راستای اجرای بند هفتم سند راهبرد ملی بهبود کیفیت آب شرب هیئت وزیران و بر اساس خوداظهاری کمیته فنی برنامه ایمنی آب شهرستان قائمشهر، ممیزی و راستی آزمایی کمیته راهبری استانی برنامه ایمنی آب ، اجرای برنامه ایمنی آب در سامانه تامین آب آشامیدنی شهر قائمشهر و مجتمع روستایی مهدی آباد- افراکتی شامل روستاهای مهدی آباد- بالاافراکتی،پایین افراکتی و پاشاکلا افراکتی در قائمشهر با ۸۳ امتیاز از طرف دکتر عباس علیپور معاون بهداشتی دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان مازندران مورد پذیرش قرار گرفت و این دو سامانه موفق به کسب گواهینامه ایمنی آب شده اند که به مدت دو سال اعتبار دارد.