دو انتصاب در توزیع برق استان مرکزی

دو انتصاب در توزیع برق استان مرکزی

به گزارش برقاب، دو انتصاب در تتوزیع برق استان مرکزی،قائم مقام مدیر عامل در توزیع برق شهرستان اراک در مراسم  انتصاب گفت:کارکنان سرمایه های بی بدیل این شرکت هستند و اظهار امیدواری کرد با تمرکز مضاعف بر انتظارات و برنامه های کلان جهت تسریع و تسهیل در مسیر دستیابی به اهداف استراتژیک شرکت، گام برداریم.امید رفیعی با تاکید بر هم افزایی و همدلی بیشتر در سطح شرکت به منظور دستیابی به اهداف و حفظ حقوق صنعت برق و رضایت مندی ذینفعان و شهروندان ، که از اهداف عالی شرکت می باشد، اظهار داشت: مطمئنا با حضور همکاران پرتلاش و موثر شرکت که توانسته اند عملکرد قابل توجه ای را از خود ارائه دهند، با تعامل و همکاری همکاران ، شاهد پیشرفت دو چندان شرکت خواهیم بود. در پایان این مراسم،طی احکامی مجزا از سوی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی ،محمدنظام آبادی به سمت مدیر مشترکین توزیع برق شهرستان اراک و مجتبی بنیادی به سمت مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان مرکزی منصوب شدند و از زحمات ایشان در سمت های قبلی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.