دومین واحد بخار نیروگاه ارومیه اواخر آذر به شبکه برق کشور متصل می‌شود

مدیر پروژه سیکل‌ترکیبی نیروگاه ارومیه گفت: دومین واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی این مجموعه تا پایان آذرماه و سومین واحد بخار نیز پیش از پایان سال جاری سنکرون و وارد مدار خواهند شد.  

مدیر پروژه سیکل‌ترکیبی نیروگاه ارومیه گفت: دومین واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی این مجموعه تا پایان آذرماه و سومین واحد بخار نیز پیش از پایان سال جاری سنکرون و وارد مدار خواهند شد.