دومین رزمایش کنترل مولدهای اضطراری توزیع برق البرز

دومین رزمایش کنترل آماده بکاری مولدهای اضطراری مراکز و مدیریت مصرف انرژی شرکت توزیع برق استان البرز برگزار شد دومین رزمایش کنترل آماده بکاری مولدهای اضطراری مراکز و مدیریت مصرف انرژی شرکت توزیع برق استان البرز با هدف بررسی میزان آماده به کاری این مولدها جهت تامین برق در زمان وقوع بحران برگزار شد. به […]

دومین رزمایش کنترل آماده بکاری مولدهای اضطراری مراکز و مدیریت مصرف انرژی شرکت توزیع برق استان البرز برگزار شد

دومین رزمایش کنترل آماده بکاری مولدهای اضطراری مراکز و مدیریت مصرف انرژی شرکت توزیع برق استان البرز با هدف بررسی میزان آماده به کاری این مولدها جهت تامین برق در زمان وقوع بحران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با برگزاری دومین مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل که با حضور مدیرعامل، معاون بهره برداری، مدیر دیسپاچینگ، مدیر دفتر ایمنی و مدیریت بحران انجام شد، میزان آمادگی این شرکت در مواقع بحرانی و قطعی برق مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این رزمایش که با سناریوی فرضی قطع برق آغاز شد، اکیپ های عملیاتی برق مراکز حساس و مهم استان را قطع و ناظرین نسبت به ثبت زمان قطع و وصل برق، زمان شروع به کار مولدهای اضطراری و کیفیت کارکرد در زمان قطع برق اقدامات لازم را انجام دادند که پس از اتمام زمان مورد نظر، فرمانده رزمایش مجددا، دستور وصل برق را صادر و مراکز حساس و مهم مولدهای برق را خاموش کرده و این مراکز در تامین برق خود به هنگام قطع برق مورد سنجش قرار گرفتند.