دوره تخصصی آشنایی با مسائل حقوقی و قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی

وره تخصصی آشنایی با مسائل حقوقی و قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی با حضور کارکنان شرکت توزیع برق تبریز، برگزار شد.

برگزاری دوره تخصصی آشنایی با مسائل حقوقی و قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، دوره تخصصی آشنایی با مسائل حقوقی و قراردادهای بازرگانی داخلی و بین المللی با حضور کارکنان شرکت توزیع برق تبریز در محل مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان برگزار شد.
این کارگاه آموزشی به مدت ۲۴ ساعت به منظور آشنایی کارکنان با انواع پیمان ها، انواع حل و فصل اختلافات بین المللی، انواع قراردادهای داخلی، پیش نیازهای قانونی برای انعقاد یک قرارداد، تعاریف و اصلاحات اولیه حقوقی داخلی، تعریف قراردادهای داخلی برپا شده است.
انتظار می‌رود با اجرای این کارگاه آموزشی و باتوجه‌به کاربردی‌بودن مطالب و توانمندی همکاران شرکت، فراگیران بتوانند انواع قراردادهای داخلی و خارجی را بیان کرده و نکات اشتراک و افتراق آنها و چگونگی رفع اختلافات بین المللی و داوری تجاری را توضیح دهند و یک قرارداد را از نظر ساختاری و پیش نیازهای لازم قانونی و سایر ملزومات تشریح و تحلیل کنند.