دوره آموزشی ویژه تکنسین‌های مطالعات در استان هرمزگان

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب هرمزگان گفت: دوره اموزشی تئوری-عملی ویژه تکنسین‌های مطالعات زیرزمینی به مدت ۱۰ ساعت برگزار شد. محمدرضا ایدون اظهار کرد: به همت گروه آب‌ های زیر زمینی شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان دوره آموزشی پایش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی برای تکنسین‌های زیرزمینی مطالعات سراسر استان هرمزگان برگزار شد. […]

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب هرمزگان گفت: دوره اموزشی تئوری-عملی ویژه تکنسین‌های مطالعات زیرزمینی به مدت ۱۰ ساعت برگزار شد.

محمدرضا ایدون اظهار کرد: به همت گروه آب‌ های زیر زمینی شرکت آب منطقه‌ای استان هرمزگان دوره آموزشی پایش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی برای تکنسین‌های زیرزمینی مطالعات سراسر استان هرمزگان برگزار شد.

وی با اشاره به حضور ۲۵ نفر از تکنسین‌های آب‌های زیرزمینی مطالعات در این جلسه آموزشی، عنوان کرد: این دوره آموزشی به دو صورت تئوری و عملی برگزار شد که بخش عملی آن ۶ ساعت و بخش عملی چهار ساعت به طول انجامید.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب هرمزگان با اشاره به حضور اساتید و محققان این حوزه در دوره آموزشی، بیان داشت: دکتر آرش جمشیدی رئیس گروه آب‌های زیرزمینی، مهندس داریوش جانکی پور رئیس سابق گروه آب‌های زیر زمینی، خانم بیژنی کارشناس آب‌های زیرزمینی و خانم مهندس مژگان سدیدزاده رئیس گروه آزمایشگاه شرکت آب منطقه‌ای هرکزگان از جمله مدرسان این دوره آموزشی بودند.