دوره آموزشی مبانی و الزامات سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی

دوره آموزشی مبانی، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست مبتنی بر نظامنامه HSE-MS به همت دفتر آموزش شرکت توزیع برق استان همدان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، دوره آموزشی مبانی، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست مبتنی بر نظامنامه HSE-MS […]

دوره آموزشی مبانی، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست مبتنی بر نظامنامه HSE-MS به همت دفتر آموزش شرکت توزیع برق استان همدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، دوره آموزشی مبانی، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست مبتنی بر نظامنامه HSE-MS به همت دفتر آموزش شرکت توزیع برق استان همدان برگزار شد.

این دوره آموزشی با همکاری مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب- دفتر همدان در تیر ماه سال جاری با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی اجرا شد.

در این دوره که با حضور یکی از اساتید مجرب کشوری برگزار شد، مدیر و کارشناسان دفتر ایمنی، رئیس گروه و کارشناس مدیریت بحران و پدافند غیر عامل و مسئولین ایمنی واحدهای اجرایی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان شرکت داشتند.