دوره آموزشی آشنایی با فیبر نوری و تجهیزات مرتبط به میزبانی شرکت برق منطقه ای کرمان برگزار شد

دوره آموزشی آشنایی با فیبر نوری و تجهیزات مرتبط به مدت ۲ روز، با حضور مدیران و کارشناسان حراست صنعت برق کشور به میزبانی شرکت برق منطقه ای کرمان برگزار شد.