دوره آموزشی آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در توزیع برق استان سمنان

دوره آموزشی آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در توزیع برق استان سمنان برگزار شد

به گزارش برقاب،سرپرست معاونت منابع انسانی شرکت توزیع برق استان سمنانن در راستای توانمندسازی همکاران توزیع برق استان سمنان، از اجرای دوره آموزشی تکریم ارباب رجوع در سال جاری در این شرکت خبر داد.

وی با بیان این مطلب گفت: دوره ها با مشارکت مرکز آموزش های تخصصی وزارت نیرو – واحد آموزشی و پژوهشی مازنداران و به صورت حضوری برگزار شده است.

محمد گارنگی افزود: این دوره آموزشی برای ۲۹ نفر از افراد مرتبط با مشترکین برق و ارباب رجوع و به مدت ۱۲ ساعت که در آن با سرفصل هایی با موضوعات ؛ مبانی نظری و جایگاه طرح مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ، رضایتمندی ارباب رجوع در مبانی ارزشی، فرازهای پنج گانه طرح تکریم، تشریح وظایف متصدیان خدمات مشترکین در رابطه با ارباب رجوع ، منشور اخلاقی و جایگاه آن در طرح تکریم مردم ارائه شده است.

وی افزود: آزمون دوره مربوطه توسط موسسه مورد اشاره به صورت الکترونیکی برگزار و در صورت کسب نمره مورد قبول گواهینامه افراد صادر خواهد شد. این دوره با هدف افزایش دانش شرکت کنندگان در زمینه مبانی نظری طرح تکریم و تغییر نگرش و ارتقای مهارت های آنان در پاسخگویی و ایجاد نگرش مثبت در برخورد مناسب با ارباب رجوع برپا گردید.