مدیرعامل توزیع برق مشهد تاکید کرد:

دوازدهمین جلسه کمیته هماهنگی مهندسی شرکت توزیع برق مشهد

دوازدهمین جلسه کمیته هماهنگی مهندسی شرکت توزیع برق مشهد با حضور مدیرعامل، معاون برنامه ریزی و مهندسی و سایر اعضای کمیته برگزار شد.

به گزارش برقاب، پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی توزیع نیروی برق مشهد، در ابتدای جلسه کمیته هماهنگی مهندس کریمی معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت به تشریح چشم انداز و استراتژی شرکت توانیر در شبکه های توزیع و چشم انداز مطلوب حوزه مهندسی در شرکتهای توزیع پرداخت.وی همچنین توضیحاتی در خصوص انطباق نقشه استراتژی شرکت با الزامات شرکت توانیر ارائه کرد.
در ادامه، مهندس نیایی منش دبیر کمیته هماهنگی مهندسی، مهندس عابد و مهندس ابوترابی به تشریح یافته های مربوط به ارزیابی شرکت توانیر و ارائه خلاصه گزارشی از عملکرد دفاتر زیرمجموعه پرداختند.
مهندس مهدوی نیا، مدیرعامل شرکت، نیز در این جلسه ضمن تقدیر از عملکرد معاونت برنامه ریزی و مهندسی، بر ضرورت تداوم تلاشها برای ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم مشهد تأکید کرد.
وی با تأکید بر جدیت دفاتر زیر مجموعه مهندسی نسبت به پیگیری نتایج و یافته های ارزیابی اخیر شرکت توانیر خاطر نشان کرد: دفاتر باید با تلاش مضاعف نسبت به پیگیری نتایج و یافته های ارزیابی اخیر شرکت توانیر اقدام کرده و زیرساختها و الزامات مورد نیاز را در این زمینه پیگیری کنند. ضمن آن که کارکنان شرکت توزیع برق مشهد باید ارتباط موثرتری با همکاران شرکت توانیر داشته باشند و با مشارکت فعال در طرحهای پایلوت شرکت توانیر نقش موثری در پیشبرد پروژه های بهبود داشته باشند.
وی بر جذب اعتبارات طرحهای روستایی اشاره کرد و گفت: امور اجرایی برنامه ریزی و هماهنگیهای لازم را در اسرع وقت در خصوص جذب اعتبارات طرحهای روستایی  در دستور کار قرار دهند.