دوازدهمین جلسه مدیریت دارایی های فیزیکی برگزار شد

با حضور معاونان شرکت و اعضای کمیته مدیریت دارایی فیزیکی (مداف )، دوازدهمین جلسه مدیریت دارایی های فیزیکی در سالن جلسات شهید سلیمانی شرکت برگزار شد.

دوازدهمین جلسه مدیریت دارایی های فیزیکی برگزار شد

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اردبیل، دوازدهمین جلسه مدیریت دارایی های فیزیکی برگزار شد. شرکت توانیر جهت استقرار نظام یکپارچه نگهداشت در شرکت های توزیع و مدیریت دارایی های سازمان، سامانه cmms را ابلاغ کرده است که از طریق آن، سیستم های بازدید و نگهداری دارایی ها و نیز هزینه های مربوط به ریسک ها و عملکرد تجهیزات در چرخه عمر آنها با هدف پیاده سازی برنامه های استراتژیک سازمان به صورت بهینه و پایدار، برنامه ریزی و مدیریت می گردد.
در این جلسه عبدالهیان برخی از مزایای استقرار مدیریت دارایی فیزیکی را ،کنترل بودجه بهتر و افزایش بهره وری نیروی کار، کاهش هزینه های دوره عمر دارایی ها، افزیش بازگشت سرمایه گذاری و رشد، ارتقای عملکرد زیست محیطی، ایمنی و سلامت، پشتیبانی موثر در فرآیند تصمیم گیری ، مدیریت ریسک افزایش رضایت مندی مشتریان برشمرد .