ده دستگاه پمپ غیر مجاز در کاشمر کشف شد

10 دستگاه پمپ غیر مجاز در شهرستان کاشمر شناسایی و کشف شد

به گزارش برقاب،ده دستگاه پمپ غیر مجاز در شهرستان کاشمر شناسایی و کشف شد.

به گزارش روابط عمومی امور آب و فاضلاب کاشمر در ادامه گشت های متوالی آب و همچنین گزارشهای ماموران قرائت کنتور آب امور کاشمر تعداد ۱۰ دستگاه پمپ غیر مجاز شناسایی و کشف شد.

بر اساس این گزارش این پمپ ها که اغلب به صورت غیر اصولی و مستقیم در مسیر کنتور قرار گرفته بود ضمن صدور اخطار قطع به آنها جریمه تخلفات نیز صادر شد.