دستورالعمل سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف

«رضا اردکانیان» وزیر نیرو «دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‏‌های غیرمتعارف» را برای اجرا به شرکت‌‏های مادر تخصصی، ساتبا، موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی ابلاغ کرد. به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، این دستورالعمل که جایگزین بند ۵-۵ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در صنعت آب و […]

«رضا اردکانیان» وزیر نیرو «دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‏‌های غیرمتعارف» را برای اجرا به شرکت‌‏های مادر تخصصی، ساتبا، موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی ابلاغ کرد.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، این دستورالعمل که جایگزین بند ۵-۵ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در صنعت آب و برق می‏‌شود، به منظور بهره‌‏مندی کارکنان از فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‏‌های غیرمتعارف تدوین شده است.
هدف از ابلاغ این دستورالعمل ایجاد محیط کار مناسب و ارتقای شرایط بهداشتی و ایمنی برای متصدیان مشاغل، جبران خدمات متصدیان مشاغلی که با وجود رعایت اصول بهداشتی و ایمنی در هنگام انجام وظایف و مسئولیت‏‌های محوله در معرض آسیب‌های روحی و جسمی قرار می‌گیرند و تعیین عوامل فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‏‏‏‏‏‌های غیرمتعارف و اهمیت آنها است.
بنا بر این گزارش، این دستورالعمل در حوزه ستادی وزارت نیرو، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا)، شرکت‌‏های مادرتخصصی و شرکت‌های تابعه (دولتی ) و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو اجرایی خواهد شد.
مسئولیت اجرای این دستورالعمل در حوزه ستادی وزارت نیرو برعهده معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو، در شرکت‏‌های مادرتخصصی و شرکت‏‌های تابعه (دولتی) برعهده مدیرعامل و در ساتبا، مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی وزارت نیرو برعهده رؤسای مربوطه است.
بر اساس این گزارش، مسئولیت نظارت بر حسن اجرا در شرکت‏‌های مادرتخصصی و شرکت‌های تابعه (دولتی) زیرمجموعه را مدیران عامل شرکت‌های مادرتخصصی مربوطه بر عهده دارند. مسئولیت نظارت عالیه برحسن اجرای این دستورالعمل نیز برعهده معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو است.