دستاوردهای بازدید معاون فروش برق هرمزگان از استان خراسان رضوی

مهرداد حاجی زاده معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق هرمزگان و هیات همراه در سفر به استان خراسان رضوی از دفتر لوازم اندازه‌گیری و فروش انشعاب و از محصول نرم افزاری جدید شرکت رانیر مشهد بازدید. کرد.

به گزارش خبرگزاری برقاب؛ به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع برق هرمزگان بازدید معاون فروش برق هرمزگان از استان خراسان رضوی دستاوردهای داشت.

در نشست مهندس حاجی زاده معاون فروش و خدمات مشترکین و مدیر و کارشناسان حوزه خدمات مشترکین با مدیران شرکت رانیر مشهد، محصول جدید سیستم جامع خدمات مشترکین ( ناب ) معرفی و حزئیات آن ارائه گردید.

لازم به ذکر است ، شرکت راهبر نیروی خراسان (رانیر) در سال ۱۳۴۶ و در قالب اداره خدمات ماشینی شرکت برق منطقه ای خراسان فعالیت خود را آغاز نمود. از سال ۱۳۷۶ بعنوان یکی از شرکتهای تابعه وزارت نیرو فعالیت خود را ادامه داده و در سال ۱۳۸۶ بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و از طریق مزایده و تشریفات قانونی به بخش خصوصی واگذار گردید.

هم اکنون با بیش از ۴۷ سال سابقه و با در اختیار داشتن سایتهای مجهز و نیروی انسانی کارآمد در هشت استان کشور برای بیش از ۵ میلیون مشترک به راهبری و اجرا، توسعه و پشتیبانی سیستم های جامع خدمات مشترکین مشغول بوده و تهیه، محاسبه و صدور بیش از ۳۰ میلیون قبض برق در سال را عهده دار می باشد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان همچنین از شرکت توزیع برق خراسان رضوی بازدید کرد.

در نشستی که با حضور معاون فروش و خدمات مشترکین برق هرمزگان، مدیر لوازم اندازه گیری و سایر کارشناسان خدمات مشترکین در سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی تشکیل شد، معاون مشترکین توزیع برق خراسان رضوی عملکرد سال ۱۴۰۱ و شش ماهه سال ۱۴۰۲ آن شرکت را گزارش داد.

حاجی زاده معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، بهمراه مدیر دفتر لوازم اندازه‌گیری، روسای مشترکین و کارشناسان لوازم اندازه‌گیری درادامه از شرکت کنتورسازی توس فیوز مشهد بازدید کردند.