در کارگاه انتقال آب نشتی سد لار، جلسه مجریان طرح های عمرانی برگزار شد

هفتمین نشست هماهنگی مجریان طرح های عمرانی شرکت با حضور معاون طرح و توسعه، مدیران تعدادی از دفاتر تخصصی و مجریان طرح های عمرانی در محل کارگاه طرح انتقال آب نشتی سد لار واقع در منطقه کلان برگزار شد.

به گزارش برقاب: در کارگاه انتقال آب نشتی سد لار جلسه مجریان طرح های عمرانی برگزار شد که در ابتدا مطابق برنامه ریزی صورت گرفته مجریان و مدیران حاضر طی بازدید از طرح مشتمل بر جبهه های حفاری و لاینینگ قطعه اول تونل انتقال آب با استفاده از دستگاه حفاری تمام مکانیزه (TBM) در محل روستای جورد و کارخانه تولید سگمنت (کارخانه پوشش بتنی پیش ساخته تونل واقع در محل منطقه کلان)، در جریان مسائل و مشکلات پیش رو و آخرین وضعیت پیشرفت عملیات اجرایی پروژه قرارگرفتند.

سپس با برگزاری جلسه در محل کارگاه “علی مظفریان” معاون طرح و توسعه ضمن اشاره به اهمیت پیگیری تامین مالی طرح ها از استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی از جمله فاینانس داخلی، مولد سازی و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در کنار بودجه عمومی دولت تاکید نمود. وی همچنین رسیدگی به موقع و حل وفصل مسائل مربوط به بیمه طرح ها و ایجاد ارتباط مستمر با دفاتر تخصصی ذیربط در شرکت مدیریت منابع آب توسط واحدهای مجری طرح را ضروری دانست.

معاون طرح و توسعه در ادامه با اشاره به ابلاغ قرارداد پشتیبانی سامانه مستندسازی طرح های عمرانی، به لزوم توجه کلیه مجریان به مقوله مستندسازی فنی طرح ها و بارگذاری به موقع و مستمر مستندات فنی در سامانه مستندسازی تاکید کرد. وی با اشاره به اهمیت تامین حقوق ومزایای کلیه پرسنل های حوزه طرح و توسعه و عادلانه کردن پرداخت ها، خواستار ثبت پیشنهادات موثر در این مقوله از طرف کلیه مدیران و مجریان در سامانه نظام پیشنهادات شد.

شایان ذکر است، در ادامه این نشست  “علی درخشان” مجری طرح انتقال آب نشتی سد لار به ارائه گزارش آخرین وضعیت منابع و مصارف آب و اهمیت اجرای این طرح در رفع اساسی تنش آبی پایتخت پرداخت.

 سپس تعدادی از مجریان طرح های عمرانی گزارشی از آخرین وضعیت طرح تحت مدیریت و چالش ها و مسائل مهم پیش رو و راهکارهای پیشنهادی درراستای رفع مشکلات ارائه شده را عنوان نمودند که در این رابطه اعلام نظر هریک از مدیران دفاتر تخصصی ذیربط نیز عنوان که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.

گفتنی است، در نشست کارگاه انتقال آب نشتی سد لار از “زهره بیات” و “لیلاطلایی” کارشناسان ذیحسابی طرح های عمرانی، “مرصاد حیدری” (کارشناس طرح خط دوم انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران به دشتهای ورامین و ری و پاکدشت) و “سهیل پویان” (کارشناس دفتر فنی) به پاس تلاش های صورت گرفته به عنوان کارشناسان منتخب حوزه معاونت طرح توسعه با اهدای لوح با امضای مدیرعامل شرکت، تقدیر گردید.