در نیروگاه رامین اهواز، بالانس همزمان توربین و ژنراتور

با بالانس همزمان توربین و ژنراتور واحد سوم نیروگاه رامین برای نخستین بار توسط کارشناسان این مجموعه ، تولید برق این واحد افزایش 80 مگاواتی را در پی داشت.

به گزارش برقاب : در نیروگاه رامین اهواز بالانس همزمان توربین و ژنراتور و افزایش ۸۰ مگاواتی تولید برق . برای نخستین بار توسط کارشناسان فنی نیروگاه رامین‌ اهواز، عملیات بالانس همزمان توربین و ژنراتور در این نیروگاه انجام شد.
عادل غرباوی کارشناس ارشد مکانیک  مهندسی نیروگاه رامین گفت: واحد ۳ این نیروگاه به دلیل ارتعاشات یاتاقان‌های توربین از اوایل سال جاری دچار محدودیت در تولید شده بود، به طوری که حداکثر بار آن حدود ۱۸۰mw شده و  امکان افزایش بار این واحد به دلیل لرزش بیش از حد یاتاقان‌ها امکان پذیر نبود.
غرباوی در ادامه گفت: به دلیل پیچیدگی خاص نوع ارتعاشات و عدم اثر‌بخشی اصلاحات و اقدامات قبلی انجام شده جهت رفع ویبریشن،با تصمیم و تاکید مدیریت نیروگاه بر استفاده از توان و پتانسیل موجود، انجام کار بالانس به گروه مکانیک معاونت مهندسی محول شد.
وی گفت: با تحلیل مقادیر و آنالیز رفتار ارتعاشات و انجام محاسبات پیچیده جهت تعیین میزان و مکان مناسب، تعبیه وزنه برای نخستین بار در تاریخ نیروگاه رامین، طی عملیاتی بی‌سابقه اقدام به بالانس همزمان توربین و ژنراتور با وزنه گذاری از دو ناحیه شد که با اولین راه‌اندازی پارامترهای ارتعاشی اصلی یاتاقان‌های ۳ الی ۶  به میزان  ۴۰ درصد کاهش یافته و تمامی اهداف پیش بینی شده از بالانس مذکور محقق شد که در نتیجه، میزان تولید برق واحد شماره ۳ با  افزایش ۴۵ درصدی به ۲۶۰ مگاوات ساعت رسیده و تثبیت شده است.
این گزارش حاکی است با انجام عملیات بالانس  توربین واحد  توسط کارشناسان فنی نیروگاه رامین ، ضمن عدم نیاز به حضور کارشناسان بالانس خارجی و خروج واحد جهت تعمیرات‌، میانگین تولید لحظه‌ای نیروگاه رامین نیز افزایش یافته است.