در مناطق عادی، کولر آبی یا گازی

براساس گزارش های مدیران صنعت برق کشور، در فصول گرم، بیشترین میزان مصرف برق را وسایل سرمایشی به خصوص کولرهای گازی به خود اختصاص داده است

به گزارش برقاب، براساس گزارش های مدیران صنعت برق کشور، در فصول گرم، بیشترین میزان مصرف برق را وسایل سرمایشی به خصوص کولرهای گازی به خود اختصاص داده است. این مصرف زیاد علاوه بر اتلاف بیش از حد منابع، هزینه های سنگینی به بخش تولید برق کشور از یک سو و سبد هزینه خانوار از سوی دیگر تحمیل می کند. وسایل سرمایشی از جمله کولرهای گازی و اسپیلت ها این روزها در خیلی از مناطق کشور رواج یافته اند، در حالی که واقعا نیازی به آنها نیست، مصرف برق بالایی دارند به گونه ای که میزان مصرف آنها حتی از صنایع بزرگ نیز بیشتر است به ویژه اینکه این میزان مصرف در یک بازه زمانی محدود و به صورت مقطعی است.

آمارهای منتشره از سوی صنعت برق نشان می دهد که شدت مصرف انرژی الکتریکی در کشورمان دو تا ۵ برابر میانگین جهانی مصرف انرژی است که در مقایسه با کشور ژاپن این رقم ١٠ برابر می شود. در ایران و در بخش خانگی سه برابر متوسط جهانی، انرژی مصرف می شود، در حالی که آمار متوسط جهانی ٩٠٠  کیلووات ساعت در سال است، این رقم در کشور ما دو هزار و ٧٠٠ کیلووات ساعت در سال می شود.

از این عدد، بالاترین میزان مصرف به وسایل سرمایشی به خصوص کولرهای گازی در بخش خانگی تعلق دارد که برخی از این وسایل به دلیل غیراستاندارد بودن یا از استاندارد خارج شدن به دلیل فرسودگی، مصرف بالاتری هم دارند.

استفاده از کولر گازی در مناطق معتدل و در ماه های گرم، مصرف برق سرمایشی را نسبت به کولر آبی بیش از ۶ برابر افزایش می دهد که این میزان مصرف اثر مستقیمی بر روی هزینه برق مشترکان دارد. همچنین استفاده از کولرهای گازی اثر مستقیم بر روی الگوی مصرف برق دارد. الگوی مصرف در مناطق عادی کشور بر اساس مصرف کولرهای آبی طراحی شده است و مصرف ۶ برابری کولرهای گازی هزینه های سنگینی برای مصرف کنندگان به دنبال دارد؛ از طرفی شرکت توانیر به دنبال آن است که فرصت ها و مؤلفه های مختلف مصرف برق را به خوبی شناسایی کند و تعرفه های برق را به گونه ای طراحی کند که هم رفاه و آسایش مردم تامین شود و هم تأمین انرژی مطمئن و پایدار مد نظر قرار گیرد که یکی از مولفه های مهم مصرف، سامانه های سرمایشی و کولرها است.

در مناطق غیرگرم و عادی که با توجه به دمای هوا و شاخص هایی که سطح رفاه را اندازه گیری می کنند، همچون حداکثر دمای مرطوب ، کولرهای آبی می توانند دمای مطلوب بین ٢١ تا ٢۴  درجه سانتیگراد را در بیشتر ایام در این مناطق تامین کند، از این رو بر اساس پیش بینی شرکت توانیر مبنی بر اینکه قبض برق مشترکی که در تابستان از کولر گازی استفاده می کند بالای ٢ میلیون تومان می شود، کولر آبی به عنوان وسیله سرمایشی مناسب و به صرفه برای مناطق عادی محسوب و توصیه می شود.

دکتر محمدرسول تحفه

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس