در مسیر تحقق اهداف آبرسانی به مردم، با شرکت آبفا فارس همگامیم.

فرمانده سپاه فجر استان فارس در بازدید از روند آبرسانی به روستاهای بخش جوزار شهرستان ممسنی، ضمن تأکید برهمکاری های متقابل در رفع مشکلات آبرسانی به مردم ،گفت: در مسیر تحقق اهداف آبرسانی به مردم، با شرکت آبفا فارس همگامیم. به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، سردار بوعلی فرمانده ی سپاه فجر استان […]

فرمانده سپاه فجر استان فارس در بازدید از روند آبرسانی به روستاهای بخش جوزار شهرستان ممسنی، ضمن تأکید برهمکاری های متقابل در رفع مشکلات آبرسانی به مردم ،گفت: در مسیر تحقق اهداف آبرسانی به مردم، با شرکت آبفا فارس همگامیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، سردار بوعلی فرمانده ی سپاه فجر استان فارس که به منظور افتتاح طرح آبرسانی به روستای مال حاجی به شهرستان ممسنی سفر کرده بود، به اتفاق علی بوستانی مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس، داوود ایوبی فرماندار شهرستان ممسنی، تعدادی از مسئولین سپاه ، اعضای شورای اداری شهرستان ممسنی و شورای اسلامی روستاهای بخش جوزار، پس از ادای احترام و زیارت قبور مطهر شهدای بخش جوزار به صورت میدانی از روستاهای این بخش بازدید و از نزدیک در جریان روند آبرسانی به مردم روستاها قرار گرفت. وی در این بازدید با ابراز خرسندی از فعالیت های صورت گرفته، روند ارائه ی خدمات را بسیار مثبت ارزیابی نمود و ضمن تأکید بر این موضوع که مردم شهید پرور این خطه لایق خدمات شایسته هستند، سپاه و سازمان بسیج را همگام و همراه با شرکت آبفا استان فارس در ارائه ی خدمات مطلوب به مردم دانست.

وی با اشاره به این موضوع که خدمت رسانی به مردم در هر لباسی در اولویت فعالیت های نظام اسلامی است، گفت: خوشبختانه شرکت آبفا فارس مصمم است تا خدمات مطلوبی در حوزه ی آبرسانی ارائه دهد و در این مسیر ما در کنار این شرکت هستیم و در راه تحقق خدمت رسانی از هیچ کوششی مضایقه نخواهیم کرد.

گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس حاکی است؛ در روند این بازدید مدیر عامل شرکت آبفا فارس نیز به تشریح فنی وضعیت آبرسانی، نیازمندیها و منابع آب روستاهای بخش جوزار پرداخت وزمینه های همکاری متقابل سپاه و سازمان بسیج با شرکت آبفا فارس در حوزه ی آبرسانی را برشمرد.