مشاور مدیرعامل توانیر در گفت و گو با پاون:

در ساخت‌و‌سازهای جدید باید مدیریت مصرف انرژی مورد توجه قرار گیرد

مشاور مدیرعامل توانیر با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی در ساخت‌و‌سازهای جدید بیان کرد: رعایت کامل مبحث 19 مقررات ملی ساختمان باید به عنوان پیش‌شرط واگذاری انشعاب برق و گاز در ساختمان‌های جدیدالاحداث در نظر گرفته شود.

به گزارش برقاب، پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، “مجید فرمد” پیرامون میزان مصرف انرژی در بخش خانگی کشور گفت: بخش خانگی بیش از ۳۰% مصرف برق و گاز طبیعی را در کشور به خود اختصاص داده است و برق مصرفی این بخش در طی دوره گرم سال و گاز مصرفی آن در طی دوره سرد سال به دلیل ملاحظات اجتماعی و فنی معمولاً با محدودیت مواجه نمیشود و ناترازی تولید و مصرف انرژی در این دورهها عموماً به سایر بخشهای مصرفکننده اعمال میشود.
وی ادامه داد: بر همین اساس، ضروری است تا در ساختوسازهای جدید ضمن حفظ آسایش ساکنان، حتیالامکان با رعایت ملاحظاتی، مصرف انرژی در این بخش مدیریت شود تا محدودیتهای کمتری به سایر بخشهای مولد کشور اعمال شود.
مشاور مدیرعامل توانیر با بیان این هشدار که عدم توجه به این مهم، باعث گسترش ناترازی حتی به بخش خانگی میشود، اضافه کرد: برای رعایت و مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی ضرورت دارد مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به صورت دقیق اجرا شود که انجام آن در رفع ناترازی انرژی کشور میتواند کاملاً اثربخش باشد.
وی در همین خصوص توضیح داد: مطابق فراز ۵ از بخش دوم سیاستهای بهینهسازی در سند «تراز تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور تا افق ۱۴۲۰» مصوب مهرماه ۱۳۹۹ شورای عالی انرژی با عنوان سیاستهای مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان، رعایت کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در تمامی ساختمانهای جدیدالاحداث به صورت اجباری در نظر گرفته شده و اجرای این مهم مورد تأکید قرار گرفته است.
فرمد افزود: از سوی دیگر تعیین معیار مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی بر اساس استاندارد ملی شماره ۱۴۲۵۳ و نصب برچسب انرژی برای این ساختمانها نیز قطعاً میتواند در اقبال هر چه بیشتر سازندگان به رعایت ملاحظات بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی کمک کند.
مشاور مدیرعامل توانیر با بیان اینکه در کنار این موارد میتوان با وضع مقرراتی نسبت به ایجاد انگیزه مضاعف در سازندگان اقدام کرد تا در ساختوسازهای جدید در صورتی که حداقلی از ملاحظات بهینهسازی مصرف انرژی رعایت نشود، امکان برقراری انشعاب برق و گاز وجود نداشته باشد، افزود: چنانچه اقدامات انجام شده چندان مطلوب نباشد هزینههای برقراری این انشعابات نیز میتواند بدون یارانه در نظر گرفته شود و هزینه انرژی مصرفی نیز تا زمان انجام اقدامات اصلاحی، افزایش یابد.
فرمد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در این راستا سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از طریق مهندسین ناظر خود میتواند در ساختمانهای مسکونی در حال احداث، نحوه انجام اقدامات اساسی به شرح زیر را بررسی کرده و ارزیابی خود را به همراه تصاویر قابل استناد برای شرکتهای تابعه وزارت نفت و نیرو که مسئولیت واگذاری انشعاب گاز طبیعی و برق را بر عهده دارند ارسال کند تا در صورتی که این اقدامات به طور مطلوب انجام نشده باشد انشعاب برق و گاز تا زمان اصلاح و تکمیل این اقدامات برقرار نشود.
وی در ارتباط با برخی از اقداماتی اساسی که میتواند در افزایش بهرهوری مصرف انرژی در بخش خانگی موثر باشد، بیان داشت: عایقکاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان با عایق استاندارد، استفاده از قاب پنجره upvc یا آلومینیومی ترمالبریک با شیشه دوجداره استاندارد، عایقکاری لولههای آبگرم، دیگ و منابع دوجداره آبگرم و منابع انبساط، استفاده از سامانههای کنترل موضعی دما و کنترل هوشمند موتورخانه، استفاده از تجهیزات سرمایشی و گرمایشی استاندارد با راندمان بالا، استفاده از نیروگاه خورشیدی خانگی، نصب تجهیزات هوشمندسازی مدیریت مصرف انرژی، نصب سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت، نصب پمپ حرارتی زمین گرمایی، نصب آبگرمکن خورشیدی برای تأمین آب گرم مصرفی، نصب سیستم خورشیدی به عنوان پیشگرمکن موتورخانه و نصب سایبان بر روی کندانسور کولر گازی و سقف کولر آبی از جمله این اقدامات است.
وی در پایان اضافه کرد: مهندسین ناظر باید در طی دوره ساختوساز ساختمانهای جدید خصوصاً در نهضت ملی مسکن، نظارت دوچندانی بر رعایت کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان داشته باشند.