در راستای استفاده از ظرفیت مشترکین صنعتی برای افزایش تولید برق در شبکه ، برق راه اندازی نیروگاه اختصاصی فولاد بوتیای ایرانیان تامین گردید

خط اختصاصی ۲۳۰ کیلوولت و پست بلافصل نیروگاه اختصاصی فولاد بوتیای ایرانیان در تاریخ بیست و هشتم شهریور ماه برقدار گردید.

مهندس پور غریب شاهی رییس کمیته راه اندازی پست های صنعتی شرکت برق منطقه ای کرمان با بیان این مطلب افزود ،با تلاش کارشناسان معاونت بهره برداری (دفتر فنی انتقال ، امور انتقال ، بازار برق و دیسپاچینگ ) و کارشناسان دفتر خدمات مشترکین شرکت برق منطقه‌ای کرمان ، در بازدیدهای میدانی ، نظارت مستمر بر تست های راه اندازی و تشکیل ۴ جلسه کمیته راه اندازی ، خط اختصاصی ۲۳۰ کیلوولت و پست بلافصل نیروگاه اختصاصی فولاد بوتیای ایرانیان در تاریخ بیست و هشتم شهریور ماه برقدار گردید .

وی همچنین گفت: پس از انجام تست های باقیمانده نیروگاهی ، در آینده ای نزدیک شاهد سنکرون واحد گاز نیروگاه مذکور به شبکه سراسری خواهیم بود.

لازم به ذکر است نیروگاه مذکور با سرمایه‌گذاری شرکت فولاد بوتیای ایرانیان احداث گردیده که به صورت خود تامین وشامل یک واحد گاز و یک واحد بخار جمعا به قدرت ۴۵۰ مگاولت آمپر ، علاوه بر تامین نیاز مصرف شرکت فولاد بوتیای ایرانیان در ساعاتی به شبکه سراسری تزریق انرژی نیز دارد.