در خراسان رضوی ۳۰ میلیون سالانه پساب فاضلاب تولید می شود

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب خراسان رضوی گفت: سالانه30 میلیون متر مکعب پساب در واحدهای تصفیه فاضلاب استان تولید می شود که نقش مهمی در توسعه بخش صنعت و معدن و جایگزینی آب شرب دارد.

به گزارش برقاب : در خراسان رضوی ۳۰ میلیون سالانه پساب فاضلاب تولید می شود .  “محمدسهرابی” در گفتگو با خبرنگاران افزود: این میزان پساب در ۱۰ واحد تصفیه فاضلاب  شهری و روستایی تولید می شود.
وی ظرفیت فعلی این واحدها را  ۸۷هزار متر مکعب اعلام کرد و از عملیات اجرایی هشت واحد دیگر با پیشرفت فیزیکی ۵ تا ۷۰ درصد در خراسان رضوی خبرداد که در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا۱۴۰۵ وارد مدار می شوند.
به گفته “سهرابی”با بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب دردست احداث توان جذب فاضلاب در استان با دو برابر افزایش به ۱۷۲ هزار متر مکعب در شبانه روز و جمعیت تحت پوشش خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب هم از ۳۳درصد فعلی به ۶۵درصد می رسد.