در جریان باشید

در جریان باشید ?مناطق برتر در زمینه مدیریت مصرف برق در هفته گذشته اهالی مناطق برق قدس و نارمک امروز نوبت شماست که تشویق بشین ممنون که ما رو یاری می کنید. ?بعدشم نوبت استان های خوش مصرف دمتون گرم اردبیلی های عزیز و کردستانی های بزرگوار ?امشب ساعت هشت شب شبکه شما منتظر نگاه […]

در جریان باشید
?مناطق برتر در زمینه مدیریت مصرف برق در هفته گذشته اهالی مناطق برق قدس و نارمک امروز نوبت شماست که تشویق بشین ممنون که ما رو یاری می کنید.
?بعدشم نوبت استان های خوش مصرف دمتون گرم اردبیلی های عزیز و کردستانی های بزرگوار
?امشب ساعت هشت شب شبکه شما منتظر نگاه های شما هستیم?