در بکارگیری افراد باید بدنبال انسانهای با دانش، متعهد، خدا ترس و عدالت محور باشیم

موضوع سلامت اداری باید بطور جدی در دستور کار قرار گیرد و ضروری است در بکارگیری افراد در پست ها شایسته سالاری و اصلح بودن مورد نظر باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، دومین نشست سلامت اداری و حقوق شهروندی با حضور مدیر عامل شرکت، اعضاء هیئت مدیره، معاونین، مدیران و […]

موضوع سلامت اداری باید بطور جدی در دستور کار قرار گیرد و ضروری است در بکارگیری افراد در پست ها شایسته سالاری و اصلح بودن مورد نظر باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه، دومین نشست سلامت اداری و حقوق شهروندی با حضور مدیر عامل شرکت، اعضاء هیئت مدیره، معاونین، مدیران و اعضاء کمیته سلامت اداری صبح امروز در محل دفتر مدیر عامل برگزار گردید، در ابتداء این جلسه حیدری سرپرست گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت ضمن اشاره مختصر به مصوبات جلسه قبلی و اهم اقدامات صورت پذیرفته در این زمینه سپس  به قرائت دستور کار دومین جلسه پرداخت و در خصوص گروههای گشت و بازرسی، میز خدمت، اخذ حق النظاره ها و خسارت به آبخوان گلوگاههای فساد و گزارش بازرس ماده 91  توضیحاتی را به استماع حاضرین رسانید، در این جلسه هر یک از اعضاء حاضر نسبت به دستور کار جلسه و مفاد ذکر شده به ارائه نقطه نظرات مورد نظر پرداخته و موضوعات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، سپس درویشی مدیر عامل شرکت، با اشاره به اهمیت میز خدمت در پاسخگوئی به اربابین رجوع گفت: باید از کارشناسان مرتبط در این بخش استفاده شود و کار باید بگونه ای باشد که بکارگیری کارشناسان بصورت گردشی صورت پذیرد ضمن اینکه معاونین و مدیران نیز هر روز نسبت به رصد و نظارت عالیه اقدام، تا خدای ناکرده شاهد عدم پاسخگوئی به احدی نباشیم و سعی ما بر آن باشد تا همه اربابین رجوع با رضایت از محل میز خدمت خارج شوند، ایشان در ادامه مباحث خود افزود، میز خدمت باید دارای یک اطلاعات پایه ای باشد و ضمن مستند سازی درخواست های مراجعین ،زمینه ای را فراهم تا معاونین و مدیران در اسرع وقت با بررسی مستندات پاسخگوئی لازم را انجام دهند، مدیر عامل شرکت از همه معاونین خود درخواست نمود باید نگاه ویژه ای در خدمات دهی به اربابین رجوع در محل میز خدمت ایجاد شود و این امر نیازمند ساز و کاری متناسب میباشد، ایشان جایگاه شرکت آب منطقه ای را دارای اعتباری ویژه دانست و افزود باید در خور شخصیت سازمانی خود و مراجعین به شرکت نسبت به پاسخگوئی و جوابگوئی اقدام شود، و در ارزیابی شاخص عملکردی شرکت در وهله اول پاسخگوئی و شفافیت در کار ملاک قرار گیرد .

درویشی، همچنین در خصوص مباحث حق النظاره ها و خسارات وارده به آبخوان افزود، انجام کار وفق دستورالعمل ها و براساس سامانه ساماب صورت پذیرفته است لیکن نیازمند توجه بیشتری  به حقوق دولت در این بخش می باشد و باید از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری نمائیم، ایشان در زمینه شناسائی گلوگاههای فساد و جلوگیری از ارتشاء در سیستم با اشاره به این موضوع که اقدامات موثری صورت پذیرفته است و به لطف خداوند در جنبه های عمومی و اختصاصی دارای اثر بخشی مناسبی در این حوزه میباشیم به مباحث انجام فرآیند قانونی انعقاد قراردادها با پیمانکاران و مشاورین، حریم و بستر رودخانه ها و استیفای حقوق دولت و مباحث قانونمند نمودن نظام تخصیص اشاره نمود، درویشی در ادامه نشست امروز به جنبه های اخلاقی و اجتماعی سلامت اداری در سیستم پرداخت و اظهار نمود، سلامت اداری ضمن ضرورت ریشه داشتن در رفتار و اخلاق همگی نیروهای شاغل باید در عملکرد مدیران نظام جمهوری اسلامی متبلور باشد، و اگر به موضوع سلامت اداری پرداخته میشود در واقع باید برای جایگاه خود اهمیت قائل شویم و باید متوجه باشیم بعنوان یک مدیر چه تکالیف و وظائفی در این حوزه بر عهده ماست و برای این وظائف چه میزان ارزش قائل هستیم ،مدیر عامل شرکت در ادامه افزود، قضاوت کار سختی است و ما در جایگاه قضاوت نیستیم ما در مقام یک مدیر هستیم که باید ضمن جلوگیری ازهرگونه فساد اداری موضوعات را پیگیری و ضمن حفظ آبروی افراد فرد را ارشاد نمائیم ، بدور از هرگونه مماشت و گذشت ، چرا که حق الناس بر عهده ماست و این حق را نداشته و نداریم که از حقوق بیت المال گذشت کنیم، و مطمئنن گذشت و چشم پوشی از تخطی زیر دستان به نفع هیچکس نمیباشد. درویشی با اشاره به اینکه انسانهائی که اصلاح بین مردم را انجام میدهند مقرب ترین انسان ها در بین مردمان خویش هستند افزود، خطا، انحراف و مفسده از خصوصیات بارز شیطان است و باید ما بعنوان مدیران شرکت نسبت به مراقبت نفس خود و افراد زیر دست هوشیار باشیم، ایشان در ادامه بیان داشت نسبت به اصلاح افراد خطاکار لازم است بدور از هرگونه برخورد سلیقه ای عمل نمائیم و قطعا باید در محاسبه وجدان خود خداوند را در نظر بگیریم، انسان ها ممکن الخطا هستند لیکن باید مراقب باشیم چنانچه فردی از زیردستان ما خدای ناکرده خطا کند ما نیز مقصر هستیم چرا که باید سعی کنیم  پرسنل خود را در سلامت کاری حفظ کرده و آنان را رصد کنیم، مدیر عامل شرکت، به فرمایش امیرالمومنین علی ( ع ) اشاره و گفت: ایشان به مالک اشتر در انتخاب افراد توصیه به انتخاب و گزینش افراد با اصالت و ریشه دار مینماید و ما نیز باید در انتخاب افراد برای بکارگیری ضمن توجه به دانش نسبت به اصالت، تعهد و خدا ترسی و تدین  نیز توجه کنیم ، چرا که این افراد خداوند را ناظر بر اعمال خود میدانند، درویشی مدیر عامل شرکت در پایان سخنان خود افزود، نباید افراد به حال خود رها شوند، البته باید آبروی افراد نیز مورد نظر باشد و بی دلیل به کسی اتهام وارد نگردد، باید مسیر خطا را ببندیم ، باید بدنبال بکارگیری افراد توانمئد، سالم در روح تفکر و کار باشیم، ما به عنوان مدیران دولتی نقش اجتماعی، شرعی، اخلاقی و مسئولیت حقوقی داریم و باید سعی کنیم بدور از هرگونه برخورد سلبی نسبت به ارشاد آندسته از افرادی که در سیستم ممکن است مشکلی داشته باشند اقدام و ضمن رعایت همه جوانب خصوصا شخصیت اداری و اجتماعی فرد و در صورت تایید تخلف با وی وفق قانون و نه فراتر از آن برخورد نمائیم. و در مجموعه اداری آرامش، عدالت و انصاف را تسری دهیم