در بهبود فرهنگ عمومی و استفاده صحیح از منابع آب و حفاظت از این منابع حیاتی کوشا باشیم.

وجعلنا من الماء من کل شیء حی(انبیاء آیه ۳۰) و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم. ۲۲ ماه مارس از سوی سازمان ملل متحد به نام روز جهانی آب نام گذاری شده که مصادف با دوم فروردین ماه ۱۴۰۰ است. همه ساله شعاری از سوی بخش آب سازمان ملل برای این روز […]

وجعلنا من الماء من کل شیء حی(انبیاء آیه ۳۰) و هر چیز زنده ای را از آب قرار دادیم.

۲۲ ماه مارس از سوی سازمان ملل متحد به نام روز جهانی آب نام گذاری شده که مصادف با دوم فروردین ماه ۱۴۰۰ است. همه ساله شعاری از سوی بخش آب سازمان ملل برای این روز تعیین می شود. امسال نیز روز جهانی آب به نام «ارزش آب» نامگذاری شده است که نشانگر توجه ویژه به نقش حیاتی آب و ارزش آب در فرهنگ جوامع است.
نامگذاری یک روز به نام روز جهانی آب ، یادآور این موضوع است که آب یکی از مهم ترین راه های توسعه کشورها و حرکت آن ها به سوی تمدن و رفاه عمومی است. اگر کشوری بخواهد در مسیر تمدن و توسعه علمی حرکت کند ناچار است از منابع طبیعی خود استفاده لازم و مطلوب را ببرد، به همین دلیل گفته می شود یکی از منابع بسیار مهم و حیاتی که در زندگی روز مره انسان ها و کشورها و تداوم تولیدات نقش فوق العاده دارد، استفاده بهینه از منابع آبی است ومسئله آب از جمله مسائل عمومی است که همه مردم دنیا ودر همه زمان ها موضوعی استراتژیک وپراهمیت است که همه انسان ها مکلف می باشند در حفظ ونگهداری آن تلاش نمایند.
رشد فزاینده جمعیت و افزایش مصرف آب، قطع بی رویه درختان جنگلها و تغییر اکوسیستم طبیعت، رشد شهرسازی و افزایش صنایع آلوده کننده آب، شیوه های نامناسب و غیراصولی کشاورزی و ایجاد دریاچه های مصنوعی همگی از عوامل نابودی چرخه منظم آب در سطح جهان است که نوعی تهدید جدی برای جامعه بشریت محسوب می شوند.
دراین میان کشور عزیزمان ایران جزء کشورهای کم آب و خشک، و دارای منابع آب محدود است. حجم نزولات جوی نسبت به خشکی های کره زمین به ازاء هر کیلومتر مربع ۸۳۰ هزار متر مکعب می باشد، در حالی که این میزان نسبت به وسعت خشکیهای ایران تنها ۲۵۰ هزار مترمکعب است. از طرف دیگر کلیه آبهای موجود درایران قابل استفاده نیست و درصد بالایی را آبهای شور تشکیل می دهند، که روزبه روز برمیزان آنها افزوده می شود. وبا توجه به همه ی این موارد مطرح شده اهمیت صرفه جویی در مصرف آب ضرورت بیشتری می یابد. وضرورت تلاش در حفظ کمیت وکیفیت آب واینکه بتوانیم با اتخاذ تدابیر اندیشمندانه و ایجاد تغییرات لازم در سبک زندگی، و بویژه نگرش به موضوع آب، از بروز عوارض ناگوار تغییرات اقلیمی بیش از این جلوگیری کنیم ومسئولانه عمل نماییم.
علاوه برآن موضوعی که نقش آب را دریکساله اخیر بیشتر مورد توجه قرارداده است رعایت بهداشت و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا می باشد که به یک بحران جهانی تبدیل شده است و نقش حیاتی آب در تمام زمینه‌ها بویژه در حوزه بهداشت و سلامت نمایان تر گردیده است.
اینجانب روز جهانی آب را به همه دست اندرکاران بخش آب کشور و همکاران پرتلاش خود که وظیفه خطیر تامین و حفاظت از منابع آب را برعهده دارند، تبریک عرض می نمایم و از کلیه مردم شریف و فهیم استان بوشهر در خواست دارم تا باآگاهی بر اهمیت و ارزش لایتناهی این ماده بی‌همتا،همگام با صنعت آب کشور برای بهبود فرهنگ عمومی و استفاده صحیح از منابع آب و حفاظت از این منابع حیاتی، کوشا باشیم ونیز امیدوارم با مشارکت همدیگر و با ارتقای مسئولیت اجتماعی خود در قبال منابع آب، بتوانیم با حرکت در مسیر فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب ، صیانت از منابع آب و پایداری برنامه های توسعه، وظیفه و دین خویش را برای نسل حاضر و آیندگان به درستی ایفا نماییم.