دریافت لوح استانی سطح یک رعایت حقوق ارباب رجوع توسط شرکت برق منطقه ای سمنان

شرکت برق منطقه ای سمنان موفق به دریافت لوح استانی سطح یک رعایت حقوق ارباب رجوع گردید.

استاندار سمنان با ارسال لوح تقدیری به مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان ، موفقیت دریافت لوح استانی سطح یک رعایت حقوق ارباب این شرکت را به وی تبریک گفت .

سید محمد رضا هاشمی ، استاندار سمنان در این لوح تقدیر خطاب به مهندس وفایی ، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای سمنان آورده است : ”  بر اساس آئین نامه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمت، با توجه به ارزیابی عملکرد سال 1400 آن دستگاه توسط کمیته تخصصی، شایسته دریافت لوح استانی سطح یک و رعایت حقوق ارباب رجوع در استان سمنان شده اید.

ضمن تقدیر از جنابعالی و همکاران محترمتان ، امید است با صیانت از رتبه مکتسبه در جلب خشنودی خداوند متعال و رضایت دریافت کنندگان خدمت و مراجعه کنندگان عزیز و تلاش در ارتقای جایگاه آندستگاه ، در راستای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، بیش از پیش موفق باشید.”