دریافت سند مالکیت ۵۸ هکتار از بستر و حریم رودخانه دره چای

مدیر امور منابع آب رباط کریم از اخذ سند مالکیت 58 هکتار از بستر و حریم رودخانه دره چای طی دو ماه کاری خبر داد.

به گزارش برقاب :”جواد غفاری” با بیان دریافت سند مالکیت ۵۸ هکتار از بستر و حریم رودخانه دره چای اظهار کرد: با پیگیری های ویژه به عمل آمده توسط کارشناسان حقوقی این امور برای بستر و حریم رودخانه دره چای نسبت به اخذ سند مالکیت به مساحت ۵۸ هکتار طی دو ماه کاری اقدام شد.

وی گفت: به منظور پیشگیری از تصرفات غیر مجاز و جلوگیری از سودجویی متصرفان، صدور این اسناد در تثبیت و حفظ مالکیت بستر رودخانه وجلوگیری از عدم تجاوز به آن دارای اهمیت بالایی می باشد.

مدیر امور منابع آب رباط کریم در پایان خاطر نشان کرد: با دریافت سند مالکیت برای اراضی بستر مجاری آب های سطحی و با تثبیت مالکیت دولت به تولیت وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای تهران)، امکان هر گونه سوء استفاده احتمالی برای تصرفات بستر و حریم منتفی خواهد شد و امور منابع آب رباط کریم در نقش حاکمیتی خود با هر گونه تخلف و تصرف مطابق با قانون برخورد لازم را به عمل خواهد آورد.