دریافت خسارات برقی از طریق سامانه بیمه مشترکان برق

هموطنان می توانند از طریق سامانه بیمه مشترکان برق، نسبت به ثبت درخواست ها و خسارت های مالی، جانی و نقص عضو ناشی از حوادث شبکه برق اقدام کنند که پس از بررسی، ارزیابی و انتخاب بیمه گر در فرایند مناقصه، نسبت به پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه گر، اقدام می شود. به گزارش پایگاه خبری […]

هموطنان می توانند از طریق سامانه بیمه مشترکان برق، نسبت به ثبت درخواست ها و خسارت های مالی، جانی و نقص عضو ناشی از حوادث شبکه برق اقدام کنند که پس از بررسی، ارزیابی و انتخاب بیمه گر در فرایند مناقصه، نسبت به پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه گر، اقدام می شود.

به گزارش پایگاه خبری توانیر،  سخنگوی صنعت برق گفت: صنعت برق از از سال 91 تاکنون در تلاش برای جبران بخشی از خسارت های وارده به مردم که در اثر اتفاقات شبکه رخ می دهد، بوده است.

مصطفی رجبی مشهدی با بیان این که براساس قانون رقمی معادل 100تومان در ماه از مشترکان شهری و 50تومان در ماه از مشترکان روستایی اخذ می شود، خاطرنشان کرد: براین اساس  اگر حادثه ای برای وسایل برقی رخ دهد یا خسارتی جانی به افراد وارد شود، بیمه تا سقف تعیین شده در دستورالعمل ها، نسبت به جبران آن اقدام می کند.
سخنگوی صنعت برق عنوان کرد:براساس دستورالعمل های ابلاغی برای خسارت تجهیزات حداکثر 121 میلیون و 280هزار ریال، آتش سوزی و انفجار حداکثر چهار میلیارد و 169میلیون ریال،، غرامت فوت حداکثر چهار میلیارد و 548میلیون ریال، غرامت نقص عضو حداکثر  سه میلیارد و 32میلیون ریال و هزینه پزشکی حداکثر  سه میلیارد و 221میلیون و 500هزار ریال  به آسیب دیدگان تعلق می گیرد.
رجبی مشهدی با اشاره به این که شرکت توانیر به نمایندگی  از همه شرکت های توزیع نیروی برق کشور نسبت به انتخاب شرکت بیمه گر اقدام می کند، خاطرنشان کرد: برگزاری مناقصه جهت انتخاب شرکت بیمه گر، پس از ابلاغ قانون بودجه انجام می شود و ترتیبات مناقصه نیز با توجه به حساسیت موضوع که حقوق مردم را شامل می شود، پس از تهیه اسناد و جزئیات مناقصه، انجام می شود.
وی ادامه داد: این روند در صورتی که نیاز به تمدید نباشد، 45 روز به طول می انجامد.
وی گفت: با توجه به شرایط مورد اشاره و زمانی که انتخاب شرکت بیمه گر نیاز دارد که گاه تا نیمه سال نیز به طول می انجامد، صنعت برق به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان ، نسبت به راه اندازی سامانه بیمه مشترکان به آدرس
http://bime.tavanir.org.ir اقدام کرده است .
سخنگوی صنعت برق اظهارداشت: از طریق این سامانه هموطنان می توانند نسبت به ثبت درخواست ها و خسارت های مالی، جانی و نقص عضو  ناشی از حوادث شبکه برق اقدام کنند که پس از بررسی، ارزیابی و انتخاب بیمه گر در فرایند مناقصه، نسبت به پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه گر، اقدام می شود.

 نگهداری شبکه های داخلی منازل به عهده مشترکان است 

سخنگوی صنعت برق با بیان این که  98درصد از خسارات در حوزه برق مربوط به نوسانات و خسارات ناشی از تجهیزات برقی و بقیه موارد مربوط به نقص عضو و انفجار است، تاکید کرد: نکات ایمنی از سوی مشترکان باید  جدی گرفته شود و در صورت فرسودگی شبکه برق، با کمک افراد متخصص  نسبت به رفع فرسودگی اقدام و از بروز خسارت و تلفات جانی و مالی جلوگیری کنند.
رجبی مشهدی همچنین با تاکید براین که نگهداری شبکه های داخلی منازل و ساختمان ها به عهده مشترکان است و آنها مالک کنتور و شبکه های داخلی ساختمان هستند، به همه مشترکین برق توصیه کرد: نسبت به رسیدگی و بررسی شبکه های داخلی ساختمان توسط متخصصان و کارشناسان خبره اقدام و همچنین از دستگاه های محافظ برای وسایل برقی استفاده کنند.

برق دزدی ها باعث ایجاد نوسان در شبکه می شود 

وی در عین حال برخی اتفاقات شبکه را نیز ناشی از استفاده های غیرمجاز از برق عنوان کرد و گفت: استفاده های غیرمجاز از برق(برق دزدی) باعث ایجاد نوسان در شبکه های برق می شود و همین امر ممکن است به وسایل مشترکان آسیب وارد کند که در این زمینه ازهمه مردم درخواست داریم در صورت مشاهده چنین مواردی، از طریق شماره تلفن 121 اداره برق منطقه خود را در جریان قرار دهند.