دریافت برخط پارامترهای آب و هواشناسی سد امیرکبیر با تکنولوژی شرکت های دانش بنیان

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران از دریافت برخط پارامترهای آب و هواشناسی سد امیرکبیر با تکنولوژی شرکت های دانش بنیان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، “محمدرضا خانیکی” با بیان این مطلب اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده و تامین اعتبارات لازم از محل طرح تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آب های سطحی و زیرزمینی ، مجموعه کامل ادوات سنجش آنلاین پارامترهای هواشناسی شامل دیتالاگرهای باران سنجی ، رطوبت ، دما، تشعشع، سرعت باد، جهت باد و تبخیر در ایستگاه هواشناسی سد امیرکبیر آنلاین سازی و کلیه اطلاعات مربوطه در بستر وب، قابل دریافت گردید.

خانیکی با بیان نقش مهم رصد دقیق و دریافت به موقع پارامترهای آب وهواشناسی در تهیه برنامه ریزی منابع و مصارف آب سدها افزود: با راه اندازی ایستگاه هواشناسی در سد امیرکبیر، گام مهمی در محاسبات بیلان هیدروکلیماتولوژی و بررسی تحولات هواشناسی در حوضه آبریز سد امیرکبیر برداشته شد.

وی خاطر نشان کرد: تجهیزات دیتالاگری منصوبه در ایستگاه، به طور کامل ساخت شرکت های دانش بنیان داخلی است و تا کنون به خوبی توانسته انتظارات مورد نیاز را پاسخگو باشد.