دره یخی در مریخ

سازمان فضایی اروپا منظره باورنکردنی از یک دره یخی در مریخ را به تصویر کشاند. دانشمندان می‌گویند چیزی که در مریخ کشف شده “یخ تقریبا خالص” است و می‌تواند به عنوان آب آشامیدنی و یا تولید اکسیژن برای فضانوردان قابل استفاده باشد. این کشف با استفاده از تصاویر ارسالی فضاپیمای تحقیقاتی صورت گرفته است.

سازمان فضایی اروپا منظره باورنکردنی از یک دره یخی در مریخ را به تصویر کشاند.

دانشمندان می‌گویند چیزی که در مریخ کشف شده “یخ تقریبا خالص” است و می‌تواند به عنوان آب آشامیدنی و یا تولید اکسیژن برای فضانوردان قابل استفاده باشد. این کشف با استفاده از تصاویر ارسالی فضاپیمای تحقیقاتی صورت گرفته است.