مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان درخشید

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان از موفقیت این مدیریت در کسب رتبه برتر وزارت نیرو در اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد.

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان از موفقیت این مدیریت در کسب رتبه برتر وزارت نیرو در اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند خبر داد.

به گزارش برقاب به نقل از شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان؛ حمید سلمان‌پور اظهار داشت: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان رتبه برتر در راستای تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی را کسب کرد.

 

وی افزود: مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و آمار وزارت نیرو طی لوح تقدیری از تلاش همکاران گروه نرم‌افزار دفتر مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان در راستای تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی و کسب این رتبه قدردانی کرد.