مدیر آبفای براآن و کراج در چهاردهمین جشنواره نخستین واژه آب اعلام کرد:

دانش آموزان حامیان آب در خانواده ها هستند

مدیر آبفای براآن و کراج در چهاردهمین جشنواره نخستین واژه آب، دانش آموزان را حامیان آب در خانواده ها معرفی کرد.

صالح سلمانی افزود: در چند سال اخیر برنامه های متنوعی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب برای دانش آموزان اجرا شد و ازآن زمان تاکنون این قشر تاثیر گذار به عنوان حامیان آب در جامعه از مصرف درست آب حمایت می کنند.

وی آموزش مصرف بهینه آب در دوران کودکی را بسیار موثر در ترویج فرهنگ صحیح مصرف در جامعه دانست و اظهار داشت: صنعت آبفا در چند سال اخیر با اجرای برنامه های فرهنگی متعدد در صدد ترغیب مردم به مصرف درست آب برآمده که در این راستا بسیار موفق عمل نموده است.

مدیر آبفای براآن و کراج با اشاره به برگزاری جشنواره نخستین واژه آب که همه ساله از سوی فعالان صنعت آبفا برای دانش آموزان مقطع ابتدایی برگزار می شود اظهار داشت: مسلما برگزاری برنامه هایی مانند جشنواره نخستین واژه آب که  هنرمندان با زبان هنر ازطریق نمایش، شعر، موسیقی، تئاتر راه های مصرف بهینه آب را به دانش آموزان آموزش می دهند بسیار در نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه تاثیر گذار است.

سلمانی با بیان اینکه چهاردهمین جشنواره نخستین واژه آب با بیش از 150 دانش آموز در منطقه زیار برگزار شد عنوان کرد: مردم این منطقه کویری قدر آب را به خوبی می دانند و سعی می کنند آب شرب را مطابق الگو مصرف کنند، اما با این وجود برای نهادینه کردن مصرف درست آب برای تمام اقشار جامعه به ویژه کودکان اجرای این برنامه در دستور کار قرار دارد.