خیرین آب رسان طی ۴ سال گذشته به ۳۴۰۰ روستا آب رساندند

آبرسانی به 3 هزار و 480 روستایی طی 4 سال گذشته با کمک خیّر آب رسان

یکی از خیرین آب رسان کشور معتقد است که عزت و ذلت انسان در گرو آن‌ است که آنچه در جان و مال ما به عنوان امانت است، ادا کنیم.

به گزارش خبرگزاری برقآب حاج  اکبر ابراهیمی، از خیرین آب رسان کشور در گفت‌و‌گو با پاون عنوان کرد
با بیان اینکه ۳ هزار و ۴۸۰ روستا طی ۴ سال گذشته در ۲۹ استان توسط خیّران آب رسانی شده است، گفت: هرجای ایران که از لحاظ آبرسانی مشکل داشته باشد و یا به عنوان مثال شبکه آب در آنجا پوسیده شده باشد، تعویض می‌کنیم.
وی ادامه داد: بر این اساس آب رسانی به نیازمندان یک امر ضروری است که باید هر کس به اندازه بضاعتش از مال خود به نیازهای دیگران توجه کند و گره‌ای باز کند تا نیازمند نداشته باشیم.
خیّر آب‌رسان کشور با بیان اینکه عزت و ذلت انسان مشروط به آنست که آنچه در جان و مال ما به عنوان امانت است، ادا کنیم،افرود:هنگامی‌که یک نیازمند می‌خندد و دعا می‌کند از خدماتی که دریافت کرده است، انرژی می‌گیرم.بنابراین اموال مازاد خودم را می‌فروشم تا در زمینه آب‌رسانی و معیشتی به نیازمندان کمک کنم.