خط 63 کیلوولت شهید مقدم به شبکه سراسری متصل شد

رئیس اداره تعمیرات خطوط شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: با پیدا کردن محل عیب خط 63 کیلوولت رشت یک -شهید مقدم و رفع عیب ، این خط برقدار و به شبکه سراسری متصل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان، « مهران صدر ممتاز » در خصوص علت خروج این خط از […]

رئیس اداره تعمیرات خطوط شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: با پیدا کردن محل عیب خط 63 کیلوولت رشت یک -شهید مقدم و رفع عیب ، این خط برقدار و به شبکه سراسری متصل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان، « مهران صدر ممتاز » در خصوص علت خروج این خط از مدار گفت: به دلیل اینکه خط 63 کیلوولت رشت یک -شهید مقدم در سال 1349 به بهره برداری رسیده است و با توجه به عمر هادی های این خط که از پنجاه سال گذشته است، دلیل اصلی پارگی سیم، مربوط به پیری سیم این خط می تواند باشد.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه این خط در محل حادثه با خطوط 20 کیلوولت متقاطع بوده، امکان آسیب دیدگی هادی فاز خط 63 کیلوولت در برخورد با هادی های فاز خط 20 کیلوولت در زمان برف وجود داشته است که این یکی دیگر از عوامل پارگی سیم خط می تواند باشد که این گونه آسیب دیدگی ها در زمان پیک بار شبکه خود را نشان می دهد.
صدر ممتاز در خصوص اهمیت خط رشت یک -شهید مقدم گفت: تامین بار ترانس سیار جانبازان به میزان به 20 مگاوات ( بار مصرفی خیابان های رسالت و فلسطین و بلوار مدرس و میدان جانبازان و بخشی از آج بیشه) و تامین بار ترانس 3 پست شهید مقدم، عضدی و معلم به میزان 20 مگاوات(بار مصرفی محله دیانتی و پارک ملت و بخشی از خیابان تختی و بخشی از خیابان خرمشهر) از جمله وظایف مهم این خط است.
رئیس اداره تعمیرات خطوط در خصوص اقدامات انجام شده جهت تعمیر و برقدار کردن خط گفت: با بررسی های انجام شده توسط اکیپ های اجرایی، محل عیب در بلوار مدرس، محل تقاطع جاده مشخص شد. با توجه به اینکه محل عیب با جاده اصلی متقاطع بوده و همچنین با دو خط مهم 20 کیلوولت تقاطع داشت، سریعا با استفاده از چهار دستگاه جرثقیل و بالابر و با همکاری بسیار خوب همکاران شرکت توزیع نیروی برق گیلان، عیب خط برطرف و خط برقدار شد.