خط انتقال آبرسانی به روستای کوهین از توابع بندرلنگه

خط انتقال آبرسانی به روستای کوهین از توابع بندرلنگه گروه مناقصه : حداکثر تاریخ خرید اسناد: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ نام روزنامه : دریا-راوی ملت

خط انتقال آبرسانی به روستای کوهین از توابع بندرلنگه

گروه مناقصه :
حداکثر تاریخ خرید اسناد: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
نام روزنامه : دریا-راوی ملت