خشکسالی در پیش است.

«عباس ارغوانی» رئیس اداره هواشناسی کاشان و آران و بیدگل در برنامه رادیویی«صدای پای آب» گفت: سال زراعی معمولاً مهر هر سال شروع می‌شود و تا آخر شهریور سال بعد ادامه دارد. سال زراعی برای کشاورز خیلی مهم است. بارش سال زراعی ما تا کنون ۶۵ میلی‌متر بوده است. سال قبل ۱۲۷ و نیم میلی‌متر […]

«عباس ارغوانی» رئیس اداره هواشناسی کاشان و آران و بیدگل در برنامه رادیویی«صدای پای آب» گفت: سال زراعی معمولاً مهر هر سال شروع می‌شود و تا آخر شهریور سال بعد ادامه دارد. سال زراعی برای کشاورز خیلی مهم است. بارش سال زراعی ما تا کنون ۶۵ میلی‌متر بوده است. سال قبل ۱۲۷ و نیم میلی‌متر بارش داشتیم. این یعنی نزدیک ۵۰ درصد کاهش بارندگی داریم.
وی افزود: به صورت نرمال تا تاریخ ۱۵ فروردین باید ۱۰۵ میلی متر بارندگی داشته باشیم تا از شرایط خشکسالی خارج شویم ولی با توجه به این بارش ۶۵ میلی‌متری، باز حدود ۳۹ درصد کاهش بارندگی داریم. آمار و ارقام نشان می دهد که در شرایط خشکسالی قرار داریم.
رئیس اداره هواشناسی کاشان با تاکید بر قرار گرفتن کاشان در وضعیت نامطلوب بارشی افزود: باید مردم شرایط را امسال مدیریت کنند. در مناطق پایین دست اتوبان مانند خود کاشان، مشکات و سفیدشهر این خشکسالی شدیدتر است.
وی با اشاره با بارش برف در مناطق کوهستانی گفت: با توجه به اینکه در این مناطق از اول پاییز برف داشتیم، ولی همچنان دچار خشکسالی شدید در این مناطق هستیم. این درحالی است که هنوز فصل گرما شروع نشده است.
ارغوان تصریح کرد: این خشکسالی فقط مربوط به کاشان نیست، بلکه مربوط به کل استان است و اکثر نقاط کشور درگیر خشکسالی هستند. همچنین آب کوهرنگ که سرچشمه زاینده رود و سهم کاشان است ۳۵ درصد کاهش بارش داشته و نمی توانیم از آن استفاده کنیم.
رئیس اداره هواشناسی کاشان مدیریت مصرف آب را بهترین راهکار برای شرایط کنونی دانست و با اشاره به تجربه پیشینیان در سالهای خشکسالی گفت: قدیمها وقتی سال خشکسالی بود محصولاتی که آب بیشتری را نیاز داشت کشت نمی کردند و به سراغ محصولاتی می رفتند که به آب کمتری نیاز دارد.
وی افزود: کشاورزان ما باید بدانند که ما در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ هم بارشهای کمی را خواهیم داشت. این بارشها هم رگباری و زودگذر است. البته در اردیبهشت احتمال این وجود دارد که بارندگی بیش از حد نرمالی داشته باشیم. البته چون این بارندگی ها رگباری است و سبب ایجاد سیل می شود، خسارت آن از منفعت آن بیشتر است.
ارغوانی تصریح کرد: بارندگی های اردیبهشت نمی تواند جبران کمبود بارندگی های ماه های گذشته را بکند.
وی افزود: البته این شرایط امسال است و پیش بینی می شود که بارندگی ها در سال آینده به شرایط نرمال برسد.
رئیس اداره هواشناسی شهرستان کاشان با اشاره به طول مدت فصل گرما در این شهرستان گفت: درست است که ما تابستان را سه ماه می دانیم اما واقعیت این است که تابستان در کاشان چهار ماه و پانزده روز است. مردم کاشان بیش از چهار ماه از کولرهای آبی استفاده می کنند و این میزان مصرف، سبب استفاده بیشتر از آب می شود. باید برای این میزان مصرف در منطقه کاشان چاره ای اندیشید.
وی تصریح کرد: براساس تحقیقات دانشگاه کاشان یازده هزار سال طول می کشد که آب رفته در سفره خانه های زیرزمینی ذخیره شود. طبیعی است که ما باید از این آب درست استفاده کنیم. با این آب ماشین نشویی. از آن به عنوان جارو استفاده نکنیم. مردم باید در این زمینه همکاری کنند تا بتوانیم از این نعمت خدادادی استفاده کنیم.