شبکه های توزیع برق شهرستان کهنوج دچار حادثه شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، مجازی مدیر برق شهرستان کهنوج در خصوص خسارت وارده به شبکه های برق در اثر طوفان و بارندگی اخیر، بیان نمود: رعد و برق، طوفان و بارندگی در دوازدهم مرداد ماه سال جاری سبب بروز خساراتی به شبکه برق شهرستان شده است که با […]

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، مجازی مدیر برق شهرستان کهنوج در خصوص خسارت وارده به شبکه های برق در اثر طوفان و بارندگی اخیر، بیان نمود: رعد و برق، طوفان و بارندگی در دوازدهم مرداد ماه سال جاری سبب بروز خساراتی به شبکه برق شهرستان شده است که با استفاده از توان آمادگی این مدیریت و با برنامه ریزی مناسب، استفاده از مانور خطوط و همچنین با کمک و همکاری شبانه روزی همه کارشناسان و پرسنل این مدیریت، موانع در اولین زمان ممکن رفع گردید.

وی افزود: در مجموع تعداد کل قطعی های اتفاق افتاده شامل ۷۵ مورد فشار متوسط و ضعیف بوده است بطوری که ۶۳ مورد بی برنامه و ۱۲ مورد با برنامه جهت انجام تعمیرات اضطراری صورت گرفته است که در نهایت بیش از  ۷۲۴ میلیون ریال خسارت به شبکه برق وارد شده است.

مجازی خاطرنشان کرد: همچنین دو دستگاه ترانسفورماتور، شکستن دو اصله تیر فشار ضعیف، اصلاح ۱۲ مورد سیم پارگی فشار متوسط و ضعیف، سوختن شش مورد پایه کت اوت ابتدای انشعابات اصلی نیز گزارش شده است.

مدیریت برق شهرستان کهنوج در خصوص خاموشی های ناشی از این خسارت بیان نمود: مجموع کل زمان خاموشی ۳۰۰ دقیقه بوده است که از این میزان ۲۴۵ دقیقه بی برنامه و ۵۵ دقیقه با برنامه بوده است.

وی به میزان انرژی توزیع نشده در بارندگی اخیر، اشاره نمود و گفت: میزان کل انرژی توزیع نشده ۱۷/۲۷ مگا وات ساعت بوده که از این میزان ۴/۷۳ مگاوات ساعت با برنامه و ۱۲/۵۴ مگاوات نیز بدون برنامه بوده است.