خسارت 325 میلیارد ریالی بارندگی و سیل به تاسیسات توزیع برق هرمزگان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان از خسارت 325 میلیارد ریالی سیل به شبکه و تاسیسات توزیع برق خبر داد.

مهندس محمد کریمی افزود: بیشترین حجم خسارت مربوط به شهرستان بندرعباس بویژه مناطق و روستاهای شمال این شهرستان می باشد. به گفته وی، در این بارندگی ها که از اواسط هفته گذشته آغاز و تا پایان هفته ادامه داشت، بر اثر جاری شدن سیل 25 کیلومتر شبکه برق رسانی، 481 پایه فشار متوسط و ضعیف و 72 دستگاه ترانسفورماتور آسیب دید. البته با آمادگی نیروهای عملیاتی این شرکت خسارت های وارد شده به سرعت رفع و شبکه به حالت پایدار بازگشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان اظهار داشت: با اعلام وضعیت هشدار بارندگی و جاری شدن سیل در استان همه نواحی با تمام تجهیزات پشتیبانی و نیروی انسانی به حالت آماده باش درآمدند و خوشبختانه تاسیسات آسیب دیده به سرعت بازسازی و برق مناطق سیل زده در کمترین زمان وصل شد.