خسارت 100 میلیاردی به شبکه برق 24 روستای جاسک

باد شدید و طوفان در بخش لیردف جاسک باعث خسارت به شبکه برق رسانی 19 روستای بخش لیردف این شهرستان شد. معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: در این طوفان 24 پایه شبکه فشار متوسط آسیب دید و 7 هزارو 600 متر شبکه دچار خسارت شد. مهندس ساعدپناه در این طوفان برق […]

باد شدید و طوفان در بخش لیردف جاسک باعث خسارت به شبکه برق رسانی 19 روستای بخش لیردف این شهرستان شد.

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: در این طوفان 24 پایه شبکه فشار متوسط آسیب دید و 7 هزارو 600 متر شبکه دچار خسارت شد. مهندس ساعدپناه در این طوفان برق 24 روستا دچار اختلال شد که با تلاش 5 اکیپ بهره برداری برق این روستاها کمتر از 24 ساعت وصل شد.

به گفته ساعدپناه، طوفان بخش لیردف باعث شد 100 میلیارد ریال خسارت به شبکه وارد شود.