خسارت ۱۰۰ میلیاردی به شبکه برق ۲۴ روستای جاسک

باد شدید و طوفان در بخش لیردف جاسک باعث خسارت به شبکه برق رسانی ۱۹ روستای بخش لیردف این شهرستان شد. معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: در این طوفان ۲۴ پایه شبکه فشار متوسط آسیب دید و ۷ هزارو ۶۰۰ متر شبکه دچار خسارت شد. مهندس ساعدپناه در این طوفان برق […]

باد شدید و طوفان در بخش لیردف جاسک باعث خسارت به شبکه برق رسانی ۱۹ روستای بخش لیردف این شهرستان شد.

معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: در این طوفان ۲۴ پایه شبکه فشار متوسط آسیب دید و ۷ هزارو ۶۰۰ متر شبکه دچار خسارت شد. مهندس ساعدپناه در این طوفان برق ۲۴ روستا دچار اختلال شد که با تلاش ۵ اکیپ بهره برداری برق این روستاها کمتر از ۲۴ ساعت وصل شد.

به گفته ساعدپناه، طوفان بخش لیردف باعث شد ۱۰۰ میلیارد ریال خسارت به شبکه وارد شود.