خسارت به ۱۸ اصله پایه توزیع برق شهرستان بشاگرد

دیر برق شهرستان بشاگرد گفت: بر اثر شرایط جوی حاکم در سطح شهرستان ، ۱۸ اصله پایه فشار متوسط و ضعیف شبکه توزیع برق این منطقه دچار خسارت و تخریب شده است.
به گزارش برقاب، مدیر برق شهرستان بشاگرد گفت: بر اثر شرایط جوی حاکم در سطح شهرستان ، ۱۸ اصله پایه فشار متوسط و ضعیف شبکه توزیع برق این منطقه دچار خسارت و تخریب شده است.
مهندس بهروز بهادری اظهار داشت: مقره زدگی ، ایجاد سیم پارگی های مختلف در سطح شبکه از جمله دیگر خسارات وارد شده به شبکه توزیع برق شهرستان بشاگرد است.
وی ادامه داد: به دنبال این شرایط جوی برق برخی از مناطق دچار خاموشی شد که ۵ تیم عملیاتی این مدیریت در حال رفع خسارت و پایداری مجدد شبکه برق مناطق آسیب دیده هستند.
مدیربرق شهرستان بشاگرد تصریح کرد: طغیان رودخانه های فصلی، نبود راه دسترسی‌، کوهستانی و صعب العبور بودن مناطق از جمله چالش‌های پرسنل عملیاتی این شرکت جهت اصلاح شبکه برق مناطق آسیب دیده است.