خرید ۱۰۰۰ دستگاه کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه

خرید ۱۰۰۰ دستگاه کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه CT(AMI) ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ خرید انواع مفصل حرارتی و تبدیلی ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ خرید انواع تابلو کمپکت ۲۰ کیلوولت ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ خرید انواع سرکابل حرارتی ۱۳۹۹/۰۵/۲۰     اطلاعات بیشتر: https://www.waepd.ir/Index.aspx?page_=tender&order=list&lang=1&sub=0&tempname=newmain&PageIdF=8&PageId=1343&methodName=findparent

خرید ۱۰۰۰ دستگاه کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه CT(AMI) ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
خرید انواع مفصل حرارتی و تبدیلی ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
خرید انواع تابلو کمپکت ۲۰ کیلوولت ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
خرید انواع سرکابل حرارتی ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

 

 

اطلاعات بیشتر:

https://www.waepd.ir/Index.aspx?page_=tender&order=list&lang=1&sub=0&tempname=newmain&PageIdF=8&PageId=1343&methodName=findparent