خرید و نصب کابین خودروهای ایسوز…

خرید و نصب کابین خودروهای ایسوز ۵/۲ تن و اتفاقات و عملیات(اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل برداشت است) ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ خرید و نصب دو دستگاه بالابر تمام هیدرولیک خط گرم جهت نصب بر روی خودروی۴۶/ ۴*۶ (۲۴ pc) (اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل برداشت است) ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ خرید و نصب چهار […]

خرید و نصب کابین خودروهای ایسوز ۵/۲ تن و اتفاقات و عملیات(اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل برداشت است) ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خرید و نصب دو دستگاه بالابر تمام هیدرولیک خط گرم جهت نصب بر روی خودروی۴۶/ ۴*۶ (۲۴ pc) (اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل برداشت است) ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خرید و نصب چهار دستگاه بالابر ۱۳ متری تلسکوپی مفصلی جهت نصب بر روی خودروی ایسوز و ۵/۲ تن(اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل برداشت است) ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خرید انواع یرق آلات فلزی و پیچ و مهره(اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل برداشت است) ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
خرید انواع کنتور دیجیتال(اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل برداشت است) ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
خرید انواع کابل پروتودور مسی(اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل برداشت است) ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تجدید مناقصه خرید انواع کلمپ فشار ضعیف(اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل برداشت است) ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تجدید مناقصه خرید نوار و دستگاه ذخیره سازی(اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل برداشت است) ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶

 

اطلاعات بیشتر:

https://bargh-ilam.ir/Index.aspx?page_=tender&order=list&lang=1&sub=0&tempname=main&PageIdF=1&PageId=543&methodName=findparent