خرید لوله و متعلقات پروژه تکمیل خط انتقال GRP…

موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید خرید لوله و متعلقات پروژه تکمیل خط انتقال GRP وابسته به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/25 13 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1399/05/11 بازدید:13 عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز […]

موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید
خرید لوله و متعلقات پروژه تکمیل خط انتقال GRP وابسته به طرح انتقال آب از سد تنگاب تا دشت فیروزآباد مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/05/25 13 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11

بازدید:13

عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و توقیف دستگاههای حفاری بدون مجوز در شهرستانهای استان فارس مناقصه یک مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1399/06/01 20 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/11

 

اطلاعات بیشتر:

https://www.frrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=163