خرید با نظارت بر ساخت یک دست کامل پره‌های ثابت و متحرک توربین گازیH25

عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده خرید با نظارت بر ساخت یک دست کامل پره‌های ثابت و متحرک ردیف اول توربین گازی H25 نوع معامله مناقصه شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق تهران مهلت خرید اسناد از:1400/05/03 مهلت خرید اسناد تا:1400/05/10 تاریخ گشایش پاکت ها1400/05/31 میزان سپرده(ریال)5,000,000,000 روزنامه های درج آگهی:سامانه ستاد ایران<br>روزنامه<br>پایگاه ملی مناقصات توضیحات:تمام […]

عنوان:مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده خرید با نظارت بر ساخت یک دست کامل پره‌های ثابت و متحرک ردیف اول توربین گازی H25

نوع معامله مناقصه

شرکت متقاضی:شرکت تولید نیروی برق تهران

مهلت خرید اسناد از:1400/05/03

مهلت خرید اسناد تا:1400/05/10

تاریخ گشایش پاکت ها1400/05/31

میزان سپرده(ریال)5,000,000,000

روزنامه های درج آگهی:سامانه ستاد ایران<br>روزنامه<br>پایگاه ملی مناقصات

توضیحات:تمام مراحل مناقصه در سامانه ستاد ایران صورت می پذیرد

پیوست ها:

1400-6-م.ن.zip