خرید انواع مفصل حرارتی و تبدیلی…

خرید انواع مفصل حرارتی و تبدیلی ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ خرید انواع سرکابل حرارتی ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تهیه بخشی از مصالح و انجام کلیه خدمات لازم شامل سرویس و روشن نگهداشتن چراغهای روشنایی معابر شهری و روستائی، شهرک های صنعتی، تقاطع های غیر هم سطح و خانه های سازمانی دولتی (دارای شبکه در اختیار شرکت توزیع ) شهرستان ارومیه و […]

خرید انواع مفصل حرارتی و تبدیلی ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
خرید انواع سرکابل حرارتی ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
تهیه بخشی از مصالح و انجام کلیه خدمات لازم شامل سرویس و روشن نگهداشتن چراغهای روشنایی معابر شهری و روستائی، شهرک های صنعتی، تقاطع های غیر هم سطح و خانه های سازمانی دولتی (دارای شبکه در اختیار شرکت توزیع ) شهرستان ارومیه و حومه (حوزه فعالیت مدیریت های توزیع برق ) ۱۳۹۹/۰۵/۰۸