خرید انواع شیرآلات،لوله ، اتصالات و اقلام مورد نیاز برای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب

خرید(شامل: تهیه ، بارگیری ،حمل ، تخلیه و تحویل) انواع شیرآلات،لوله ، اتصالات و اقلام مورد نیاز برای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب,۹۹/۹ نوع مناقصه شماره ۹۹/۹ سازمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران سازمان برگزار کننده شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران نوع

خرید(شامل: تهیه ، بارگیری ،حمل ، تخلیه و تحویل) انواع شیرآلات،لوله ، اتصالات و اقلام مورد نیاز برای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب,۹۹/۹

مناقصه

۹۹/۹

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران