خریدوحمل ونصب دیوار پش ساخت بتنی جهت حصارکشی مخازن…

عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت خریدوحمل ونصب دیوار پش ساخت بتنی جهت حصارکشی مخازن ظفر وتلاشکرمانشاه به متراژ ۶۵۰متر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ خرید ونصب وراه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتر kvA250جهت تصفیه خانه فاضلاب کنگاور یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ خرید […]

عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
خریدوحمل ونصب دیوار پش ساخت بتنی جهت حصارکشی مخازن ظفر وتلاشکرمانشاه به متراژ ۶۵۰متر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
خرید ونصب وراه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتر kvA250جهت تصفیه خانه فاضلاب کنگاور یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
خرید مقدار ۱۰۰۰متر لوله آب GRP500میلیمتر جهت آبفای سرپل ذهاب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
خرید۲۵۰۰ فقره گیت انشعاب آب راه جهت سرپل ذهاب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
اجرای خط انتقال آب بالوله GRP میلیمتر۵۰۰ سرپل ذهاب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱