خرید ۲۶۷۲۰ متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80 در سایزهای مختلف

عنوان مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه تاریخ نهایی اخذ اسناد تصویر فراخوان اسناد فراخوان مشاهده خرید ۲۶۷۲۰ متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80 در سایزهای مختلف ۲۶۲۰/۴۱۴ مناقصه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ پیوست اندازه  اسناد مناقصه نهایی – جهت فروش – تجدید۲.zip ۱.۹۶ مگابایت

عنوان مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه تاریخ نهایی اخذ اسناد تصویر فراخوان اسناد فراخوان مشاهده
خرید ۲۶۷۲۰ متر لوله پلی اتیلن تکجداره آبی PE80 در سایزهای مختلف ۲۶۲۰/۴۱۴ مناقصه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
پیوست اندازه
Package icon اسناد مناقصه نهایی – جهت فروش – تجدید۲.zip ۱.۹۶ مگابایت