خروج ۳۰۰ مترشبکه فرسوده آبرسانی همدان از مدار

با تلاش نیروهای واحد حوادث و اتفاقات، ۳۰۰ متراز شبکه فرسوده آبرسانی همدان ازمدار خارج شد. به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، در همین رابطه مدیر امور آبفای شهرستان همدان با اشاره به اینکه بخشی از شبکه فرسوده آبرسانی همدان علیرغم ایجاد شبکه های جدید همچنان در مدار بهره برداری قرار داشت، گفت: با […]

با تلاش نیروهای واحد حوادث و اتفاقات، ۳۰۰ متراز شبکه فرسوده آبرسانی همدان ازمدار خارج شد.
به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، در همین رابطه مدیر امور آبفای شهرستان همدان با اشاره به اینکه بخشی از شبکه فرسوده آبرسانی همدان علیرغم ایجاد شبکه های جدید همچنان در مدار بهره برداری قرار داشت، گفت: با توجه به شرایط کم آبی سال جاری بازنگری شبکه توزیع آب و انجام اصلاحات مورد نیاز تا حد زیادی از هدر رفت آب جلوگیری خواهد کرد.
حسین آذرتکین افزود: با اقدام واحد حوادث در قطع و جمع آوری بخشی از شبکه فرسوده توزیع آب، زمینه ذخیره  سه لیتر بر ثانیه آب در مخازن شهر همدان فراهم شد.
لازم به ذکر است؛ قطع شبکه توزیع قدیمی شب‌ها و در ساعاتی که مردم کمترین نیاز آبی را داشتند توسط اکیپ حوادث و در دوشب متوالی انجام شد.