خاموشی نوبتی مشترکان در تیر 99 به صفر رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان، « حمزه عیسی زاده » مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان در این خصوص گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته توسط مدیریت و تلاش کارکنان شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق گیلان، همچنین تعامل مناسب با شرکت توانیر و استفاده از […]

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان، « حمزه عیسی زاده » مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان در این خصوص گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته توسط مدیریت و تلاش کارکنان شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق گیلان، همچنین تعامل مناسب با شرکت توانیر و استفاده از ظرفیت های همکاری صنایع و مشترکان بزرگ استان در برنامه های پاسخگویی بار، در تابستان امسال خاموشی برنامه ریزی شده ناشی از کمبود تولید کشور به مشترکان برق استان علی الخصوص مشترکان خانگی به حداقل رسید.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات، خاموشی نوبتی مشترکان در تیر ماه سال 1399 نسبت به سال های 97 و 98 با کاهش 100 درصدی، به عدد صفر رسید.
عیسی زاده با اشاره به قطعی های موردی و پراکنده گفت: این قطعی ها ناشی از اتفاقات شبکه وخرابی تجهیزات بوده که تمامی پرسنل زحمتکش شرکت های برق منطقه ای و توزیع در تلاشند تا با جذب نقدینگی، نوسازی، اصلاح و بهینه سازی شبکه، قطعی ناشی از حوادث شبکه را به حداقل ممکن کاهش دهند. وی افزود: این مهم، مستلزم اصلاح و بهینه سازی شبکه های فرسوده و قدیمی است که بخش قابل توجهی از شبکه را در برمی گیرد.
مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان گفت: در تابستان سالهای 97 و 98 بطور متوسط حدود 200 مگاوات (حدود 80000 مشترک خانگی) در بازه های زمانی یک تا دو ساعته مدیریت اضطراری بار به صورت نوبتی در سطح مشترکان عادی اعمال شد.
وی افزود: خوشبختانه تا تاریخ 27 تیر ماه سال 1399 با جلب مشارکت حداکثری صنایع و سایر مشترکان دیماندی و همچنین تعامل سازنده با شرکت توانیر جهت واقعی نمودن سقف پیک مصرفی گیلان، تاکنون هیچگونه خاموشی ناشی از کمبود تولید به مشترکان خانگی اعمال نگردیده است.
عیسی زاده در خصوص همکاری و همیاری با کارکنان صنعت برق جهت جلوگیری از هرگونه اعمال خاموشی( مدیریت اضطراری بار) گفت: مشترکان محترم با تنظیم دمای کولرها روی 24 درجه سانتیگراد و با پیوستن به پویش شرکت توزیع نیروی برق گیلان با خاموش کردن کولر منزل به مدت 15 دقیقه در فاصله زمانی 14ظهر الی 15 ظهر، ضمن صرفه جویی در مصرف برق، می توانند مانع از قطع برق و آسیب دیدگی تجهیزات شبکه برق شوند.